grafický ateliér LEONARDO - grafické studio, DTP, tisk
časopis Travelfocus - logo následující ukázka